0923 457 788 (Hà Nội) | 0962 237 788 (Tp.HCM)

18/01/2018 11:28:12 (GMT+7)

Trở lại giao diện cũ
 

Samsung Pay

- Tin tức về Samsung Pay
  • Việt Nam sẽ trở thành “quốc gia không tiền mặt” như thế nào?

    Năm 2016, Thủ tướng chính phủ phê duyệt “Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam” giai đoạn 2016-2020. Cụ thể, mục tiêu đến cuối năm 2020, tỷ trọng tiền mặt trên tổng phương tiện thanh toán ở mức thấp hơn 10%.

  • Thanh toán mua hàng bằng Samsung Pay tiện lợi tới đâu?
    Vốn là những người nhạy thông tin và có mối quan tâm đặc biệt đến công nghệ, người dùng tại Việt Nam đã nhanh chóng cập nhật “cơn sốt” Samsung Pay đang diễn ra trên toàn cầu và ngay lập tức phải lòng người bạn mới này.