0923 457 788 (Hà Nội) | 0962 237 788 (Tp.HCM)

18/08/2018 21:57:49 (GMT+7)

Góp ý giao diện
 
Cải cách chính sách tiền lương 2018

Cải cách chính sách tiền lương 2018

Cải cách chính sách tiền lương 2018: Đề án cải cách tiền lương sẽ tạo ra một mặt bằng mới, tất cả cán bộ, công chức, viên chức đều được tăng lương.